Galimybių studija

Kreipkitės Dėl Galimybių Studijos Parengimo (spausti čia)

Galimybių studija – tai paruošto įgyvendinimui projekto detali analizė šiais aspektais: techniniu, instituciniu, ekonominiu ir finansiniu. Šios studijos pagalba identifikuojami, formuojami ir pagrindžiami palankūs projektai. Analizėje išstudijuojami visi įmanomi investicijų variantai ir nustatoma jų vertė.

Galimybių studija – ruošimo pakopos

  • Galimumo studijavimas pradedamas nuo vartotojų interesų analizės. Aktualiausia tai, kad ilgainiui sukurto investicinio projekto nauda būtų paklausi bei atitektų reikšmingiausioms ir reikalingiausioms sferoms.
  • Būtina parengti techninę programą – surasti tinkamiausius techninius sprendimus, kurie atitiktų identifikuotus tikslinės rinkos interesus.
  • Finansinėje ir ekonominėje studijoje aptariamos numatomos investicinės išlaidos, įvertinamas atsipirkimas, investicijų efektas, parengiamas paskolos grąžinimo projektas.
  • Investicinis projektas sukelia tam tikrus padarinius, todėl reikia įvertinti poveikio aplinkai pasikeitimą, atliekant rizikos įvertinimo (jautrumo) analizę.

Vykdant galimybių tyrimus, nagrinėjami ne tik naudojami ištekliai, bet ir paklausa, investicijų aplinka, gamybinis sektorius, eksporto-importo galimybės, diversifikavimo galimybės bei daug kitų veiksnių.

Ruošiant galimybių studiją norima pasiekti šiuos tikslus:

  • išstudijuoti siūlomo projekto įtaką, numatyti jo išlaidas ir naudą;
  • nustatyti, reikiamus atlikti teisinius, ekonominius ar kitokius pakeitimus, siejamus su siūlomo projekto įgyvendinimu.
  • argumentuoti tai, kad siūlomas projektas finansiniu ir techniniu atžvilgiu yra tinkamiausias.
  • numatyti siūlomo projekto pakeitimus, kad būtų įgyvendintas pats optimaliausias projektas;
  • surinkti visą informaciją, reikalingą finansinei agentūrai vertinant siūlomą projektą;
  • surinkti duomenis, kurie yra privalomi rengiant konkurso dokumentus.

Realizavus galimybių studiją, nuodugniai įvertinus visus įmanomus investicijų variantus, pasirenkamas tinkamiausias pateikimas, kuris atitinka iš anksto nustatytus vertinimo pagrindus ir kurio įvykdymui ruošiamas investicijų projektas.

Kreipkitės Dėl Galimybių Studijos Parengimo (spausti čia)